top of page

מדיניות הפרטיות
 

עדכון אחרונה: 3 בנובמבר, 2023 

 

מדיניות פרטיות זו מתארת איזה מידע אישי אנו, מטה המשפחות להחזרת חטופים ונעדרים ("העמותה", "אנו" או "אנחנו") אוספים ומעבדים, מדוע אנו אוספים אותם וכיצד אנו משתמשים בהם, לגבי יחידים ("משתמשים" או "את/ה") המשתמשים באתר (כהגדרתם בתנאי השימוש) ו/או רוכשים מוצרים ושירותים באמצעות האתר. מדיניות הפרטיות גם מתאר/ת כיצד את/ה יכול/ה לממש את זכויותיך ביחס למידע מסוג זה המוחזקים אצלנו.

 

אנא קרא בעיון את מדיניות פרטיות זו וודא שאת/ה מבין אותה במלואה ומסכים לה. אינך נדרש/ת על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו, ובאפשרותך לעשות זאת (או להימנע מלעשות זאת) מרצונך החופשי, אך בלעדי המידע האישי ייתכן שלא נוכל לספק את השירותים באתר. שימושך או האינטראקציה שלך איתנו, לרבות רכישת מוצרים ושירותים, ייחשבו כהסכמתך לעיבוד המידע האישיים שלך למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

 

1. איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו אוספים אותו וכיצד אנו משתמש בו

אנו אוספים מידע אישי לגבי המשתמשים. מידע מסוג זה נאסף ומופק בדרך כלל באמצעות האינטראקציה שלך איתנו, באמצעים אוטומטיים, ישירות ממך או מצדדים שלישיים אחרים. באופן ספציפי, אנו אוספים את הקטגוריות הבאות של מידע (אשר, ככל שהם מתייחסים לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי, ייחשבו כ"מידע אישי"):

  • מידע אישי שהתקבל ממך - כגון פרטי התקשרות, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכל מידע אחר שעשוי להיות רלוונטי עבור המשתמש שלך באתר או עבור תהליך הרכישה. אנו עשויים לאסוף מידע זה ישירות ממך, כפי שאת/ה מספק אותם מרצון בכל צורה, לרבות דרך תהליך הרכישה באתר.

  • מידע שנאסף ומופק באופן אוטומטי - מידע מסוג זה מורכב בעיקר מקישוריות, נתוני שימוש טכניים ומצטברים, כגון כתובות IP, נתונים לגבי המכשיר, מערכת ההפעלה, גרסת הדפדפן והגדרות המקום המשמשות בעת אינטראקציה עם כל אחד מהטפסים, קבצי העוגיות ופיקסלים המותקנים במכשיר כזה והפעילות שלך (קליקים ואינטראקציות אחרות) בקשר עם השימוש שלך באתר.

  • מידע שהתקבל מצדדים שלישיים אחרים.

אנו משתמשים במידע איש לפי הצורך לביצוע האתר ופעילויות המכירה ("ביצוע חוזה"); לצורך ציות לדין החל ("התחייבויות משפטיות"); וכדי לתמוך באינטרסים הלגיטימיים שלנו בשמירה ושיפור ההצעות שלנו, הבנת אופן השימוש באתר, אופטימיזציה של פעולות השיווק, הפרסום, השירות והתמיכה שלנו, והגנה ואבטחתך, על עצמנו ועל השירותים שלנו, כמו גם על חברי הציבור הרחב. ("אינטרסים לגיטימיים").

באופן ספציפי, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך על מנת לספק לך את השירותים המוצעים באמצעות האתר (כגון רכישת מוצרים, תמיכה וכדומה), כדי לתקשר איתך לגבי תהליכים כאלה, וכדי לתקשר איתך באמצעות ניוזלטרים המופצים בכל אמצעי. אנו עשויים להשתמש בו גם כדי לנהל סיכונים ולשפר את אמצעי האבטחה וההונאות שלנו, וכדי ליצור נתונים סטטיסטיים או מצטברים לגבי משתמשים, להמשך פיתוח ושיפור ההצעות שלנו, או לשימוש עתידי שלנו, כדי לעמוד בחוזי שלנו חובות משפטיות ודרישות, או כל מטרה חוקית אחרת או מטרה אחרת שאתה מסכים לה בקשר עם השימוש שלך באתר.

אם אתה מתגורר בטריטוריה הנשלטת על ידי חוקי פרטיות הקובעים ש"הסכמה" היא הבסיס המשפטי היחיד, או המתאים ביותר לעיבוד המידע האיש שלך (למשל ישראל), אזי השימוש ורכישת המוצרים דרך האתר ייחשבו כהסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך לכל המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לבטל הסכמה כזו, אנא צור איתנו קשר בדוא"ל בכתובת tag@bringthemhomenow.net, במקרה כזה, ייתכן שלא נוכל לעבד את הרכישה שלך.

לעולם לא נמכור את המידע האישי שלך, ללא קשר למקום מגורייך.

2. איפה אנחנו מאחסנים את המידע האישי שלך?

המידע האישי שלך יישמר, יאוחסן ויעובד על ידי העמותה בישראל ובמקומות נוספים בהם אנו פועלים.

העמותה ממוקמת בישראל, הנחשבת על ידי הנציבות האירופית ומזכירת המדינה של בריטניה והממונה הפדרלית להגנת מידע ומידע בשווייץ (FDPIC), כמציעה רמת הגנה נאותה למידע אישי של תושבי מדינות האיחוד האירופי. 

בעוד שחוקי הגנת מידע בתחומי שיפוט מסוימים עשויים להיות שונים מהחוקים של מקום המגורים או מיקומך, דע כי העמותה ו/או השותפים שלה וספקי השירות (כפי שיובא להלן) המאחסנים או מעבדים את המידע האישי שלך בשם העמותה מחויבים כל אחד לשמור אותו מוגן ומאובטח, בהתאם להודעת פרטיות זו ולתקני התעשייה, ללא קשר לדרישות משפטיות פחותות שעשויות לחול בכל תחום שיפוט.

עבור העברות נתונים מה-EEA, בריטניה ושוויץ למדינות שאינן נחשבות כמציעות רמה נאותה של הגנת מידע, אנו ויצואני הנתונים והיבואנים הרלוונטיים הסכמנו על סעיפים חוזיים סטנדרטיים כפי שאושרו על ידי הנציבות האירופית, נציב המידע של בריטניה משרד, וה-FDPIC (בהתאמה).

 

3. לכמה זמן אנחנו שומרים את המידע שלך?

אנו נשמור את המידע למשך הזמן הדרוש וכפי שייקבע על ידנו. המידע ישמר לרבות, לצורך המטרות שפורטו, בהתאם לדין החל. לידיעתך, למעט כנדרש על פי הדין החל, העמותה לא תהיה מחויבית לשמור את המידע האישי שלך לכל תקופה מסוימת, והעמותה רשאית למחוק אותם בצורה מאובטחת מכל סיבה ובכל זמן, עם או בלי הודעה אליך. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות שמירת המידע שלנו, אנא צור איתנו קשר בדוא"ל לכתובת shop@bringthemhomenow.net.

 

4. למי תהיה גישה למידע שלך?

במקרים מסוימים, אנו נשתף את המידע שלך עם צדדים שלישיים, כמתואר להלן:

  • ספקי שירותים: חברות המבצעות שירותים בשמנו ומשלימים לנו (למשל אירוח נתונים, ניתוח, פרסום ושיווק, אבטחת נתונים וסייבר, שירותי מעורבות משתמשים, שירותי הפצה וניטור דואר אלקטרוני, שירותי הודעות טקסט, והיועצים העסקיים, המשפטיים והפיננסיים שלנו) (יחד, "ספקי שירותים");

  • ציות משפטי: בנסיבות מסוימות, אנו עשויים לגלות או לאפשר לפקידי ממשלה ואכיפת חוק גישה למידע האישי שלך על מנת לציית לדין החל או כל חובה לפיו, לרבות שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת חוק, צווים שיפוטיים וחקירות רגולטוריות. גילוי או גישה כאלה עשויים להתרחש אם אנו מאמינים בתום לב כי: (א) אנו נאלצים לעשות זאת על פי חוק; (ב) חשיפה מתאימה בקשר למאמצים לחקור, למנוע או לנקוט בפעולה בנוגע לפעילות בלתי חוקית בפועל או חשד לפעילות בלתי חוקית, הונאה או עוולות אחרות; או (ג) חשיפה כזו נדרשת כדי להגן על האבטחה או השלמות של המוצרים והשירותים שלנו;

  • בקשר למכירת נכסים, מיזוג, פשיטת רגל או עסקה עסקית אחרת. 

  • כדי לאכוף כל תנאי שירות רלוונטיים;

  • להבטיח את הזכויות, האינטרסים, הבטיחות, הבריאות והביטחון של אנשי העמותה והמשתמשים.

למען הסר ספק, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך בדרכים נוספות, בהתאם לאישורך המפורש, או אם אנו מחויבים על פי חוק לעשות זאת.

 

5. כיצד אנו שומרים על המידע שלך?

אנו מיישמים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

6. שימוש בעוגיות (Cookies) וטכנולוגיות שונות 

האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים (לדוגמה Google Analytics, למידע נוסף בנוגע ל-Google Analytics כולל אפשרות ביטול, בקר באתר האינטרנט של Google Analytics הזמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)) אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. אנו עשויים אף אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

 

להלן רשימה המכילה את העוגיות הנוכחיות בהן נעשה שימוש באתר, הרשימה עשויה להשתנות בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת:

מסמך ללא שם-1.png
מסמך ללא שם-2.png

 

שים לב שאיננו משנים את הנהלים שלנו בתגובה לאות "אל תעקוב" בכותרת HTTP מדפדפן או אפליקציה לנייד, עם זאת, רוב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקובצי Cookie, כולל האם לקבל אותם או לא וכיצד למחוק אותם. את/ה יכול להגדיר ברוב הדפדפנים להודיע לך אם אתה מקבל קובץ Cookie, או לחסום או להסיר קובצי Cookie לחלוטין.

 

7. זכויותיך במידע ומחיקת מידע

אם ברצונך לממש את זכותך (במידה וזכות כזו עומדת לרשותך על פי הדין החל), לבקש גישה למידע שלך, לתקן אותו, למחוק אותו, להעביר אותו, להגביל ו/או להתנגד לעיבודו, אנא שלח/י לנו הודעה בכתב לכתובת הדוא״ל tag@bringthemhomenow.net, ואנו נגיב בתוך מסגרת זמן סבירה ובהתאם לדין החל.לידיעתך, אנו עשויים לדרוש מידע נוסף, לרבות מידע אישי מסוים, על מנת לאמת ולעבד את בקשתך.

8. עדכונים למדיניות הפרטיות

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות הזו כדי לשקף שינויים בנוהלי הפרטיות שלנו. אם נבצע שינויים כלשהם שאנו רואים כ"חומריים", נודיע לך (באמצעות דף זה). אנו ממליצים לך לעיין מעת לעת בדף זה לקבלת הנתונים העדכניים ביותר על נוהלי הפרטיות שלנו.

9. יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו, נוהלי המידע שלנו או אבטחת השירותים שלנו, אל תהססו לפנות אלינו בכתובת: shop@bringthemhomenow.net.

bottom of page