top of page

ברגע זה ממש, מוחזקים חטופים חפים מפשע, תינוקות, ילדים, הורים, אחיות, אחים, קשישים, אהובים ע״י רבים, כלואים בסיוט מתמשך.

כל שניה חשובה ועלינו לפעול מהר כדי להחזיר אותם אל חיק משפחותיהם.

מטה משפחות החטופים והנעדרים תומכים במשפחות במאמצים להשיב את החטופים הביתה, וזקוקים לשם כך לתמיכתכם. אנו מבקשים ממכם להצטרף אלינו במאמץ להבטיח את שובם בבטחה של אהובינו הביתה.

עם התרומה שלך, המטה שלנו יספק את התמיכה הבאה:

- תמיכה למשפחות החטופים והנעדרים בתחומים שונים, לרבות טיפול פסיכולוגי, אספקת בטחון, תמיכה משפטית, סיקור תקשורתי ותמיכה דיפלומטית.
- תמיכה כלכלית לעזור למשפחות בזמן שהן מקדישות את כל זמנן ומאמציהן כדי להחזיר את בני משפחותיהם הביתה.
- פעילות משפטית בכלל הערוצים, לוקאלית וגלובלית.
- קמפיינים להעלאת המודעות העולמית כדי לספר את הסיפורים של החטופים ובני משפחותיהם.

 

*כל הרכישות הן תרומה ומוכרות לצרכי מס.

תעודת הוקרה על תרומה - 100 ש"ח

100.00 ₪מחיר
    bottom of page